Hiển thị kết quả duy nhất

Nơi nhập dữ liệu
15.000.000