Category Archives: Tổng hợp

Các nhà Khoa học đã tạo ra những máy tính nhanh nhất từng có.

Người Nhật siêu máy tính tên là cựu Đơn và một bây giờ ngồi ở hàng đầu của chính thức bảng xếp hạng thế nào nhanh chóng mà chúng có thể làm một số thế giới thực nhiệm vụ. Đơn được trao tặng giải trí đầu trên Top500 danh sách, mà hạng nhanh nhất thế […]