Bác Sĩ Tin Học
Tổng hợp

Fix lỗi share máy in (Error 0x000006d9)

Fix lỗi share máy in (Error 0x000006d9) | Khi share máy in xuất hiện lỗi (Problem)

Error 0x000006d9
error share printer

Giải quyết (solution)

Error 0x000006d9

Vào control panel hoặc vào run gõ lệnh control (go to Control panel) = cách (gõ phím  “Windows + R” để vào Run –> type “control”

Vào administrator tools (click “Administrator tools”)

Error 0x000006d9

Tìm services và click đúp (click “services”)

Error 0x000006d9

Tìm (go to ) “windows firewall”

Error 0x000006d9
Error 0x000006d9

Chọn automatic và start lại services nhé (choose Automatic and start -> ok)

Finish — Goodluck

Bài viết dịch vụ liên quan

Sửa lỗi “You PC ran into a problem and need to restart. We’re just collecting some error info, and then we’ll restar for you”

hiepnguyen

Phụ Kiện Apple

slxkz

Macbook Pro New 2020

slxkz
Đang tải....